24 167
بارکدساز

ابزار بارکد ساز Qr code می تواند حاوی اطلاعات مختلفی مانند ایمیل، نام، نشانی، متن دلخواه یا ادرس اینترنتی ...